تولید کننده انواع لاستیک وغلطک ها صنعتی

تلفن : 021000000000

پروژه و مشتریان ما

لیست مشتریان ما

خدمات لاستیکی آرین

 

 

ردیف

عنوان مکان کارفرما سال شروع سال پایان متراژ (متر) نوع
1 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  زنجان کارخانه سازنده روی 81 81 180 soft.rubber  EPDM
2 پوشش وانهای اسید کلریدیک 32%  شهرک صنعتی لیا - قزوین کارخانه روی پوشان 80 80 200 soft.rubber  EPDM
3 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  دلیجان - شهرک صنعتی اصفهان کارخانه روی گستر 80 80 123 soft.rubber  EPDM
4 پوشش مخزن و دستگاه اسکور  یزد شهرک صنعتی بافق کارخانه فرآیند کود و سم بافق 79-80-82 79-80-82 150 soft.rubber  EPDM
5 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  قزوین شهرک صنعتی لیا کارخانه روی کاوشکار معدن 81 81 203 soft.rubber  EPDM
6 حوضچه بتونی و مخازن کلر - آب - نمک  دلیجان - شهرک صنعتی اصفهان کارخانه سینا سرو دلیجان 79 79 45 بتونی-160 گرم soft.rubber  EPDM
7 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25%  جاجرود بوم هن کارخانه صنعتی ماهان 82 82 150 soft.rubber  EPDM
8 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25%  جاده تبریز - زنجان کارخانه شش سازان زنجان 79-81-82 79-81-82 233 soft.rubber  EPDM
9 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  دلیجان - شهرک صنعتی اصفهان کارخانه مهسان روی 79 79 120 soft.rubber  EPDM
10 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  شهرک صنعتی روی زنجان کارخانه میعاد ثامن       soft.rubber  EPDM
11 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  شهرک صنعتی روی زنجان کارخانه بهمن روی 79 79 67 soft.rubber  EPDM
12 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25%  جاده تبریز - زنجان کارخانه روئین کار شمس 80 80 200 soft.rubber  EPDM
13 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% جاده دندی زنجان کارخانه روی سازان 80 80 51 soft.rubber  EPDM
14 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی روی زنجان کارخانه روی ناب زنجان 80 80 59 soft.rubber  EPDM
15 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% جاده تهران - تهران کارخانه سرب و روی شرکت آذرفن 80 80 75 soft.rubber  EPDM
16 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی روی - زنجان کارخانه کاوش روی 81 81 35 soft.rubber  EPDM
17 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی روی - زنجان کارخانه میلاد روی 81 81 300 soft.rubber  EPDM
18 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی روی - زنجان کارخانه الوان روی 81 81 170 soft.rubber  EPDM
19 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی روی - زنجان کارخانه روی گداز 81 81 145 soft.rubber  EPDM
20 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی شمس آباد کارخانه روی روناک روی 82 82 35 soft.rubber  EPDM
21 پوشش مخازن لیچ و غیره اسید سولفوریک 25% تهران جاده ساوه شرکت فراز تصفیه 80-81 80-81 120 soft.rubber  EPDM
22 پوشش وانهای اسید کلریدیک 32% اصفهان شهرک صنعتی مبارکه کارخانه آبکاری و گالوانیزه زنده رود 79 79 50 soft.rubber  EPDM
23 پوشش مخازن لیچ و غیره شهرک صنعتی شهرکرد کارخانه تولید شمش روی       soft.rubber  EPDM
24 پوشش وانهای اسید کلریدیک 32% شهرک صنعتی شمس آباد گارخانه پروفیل کیهان 81 81 435 soft.rubber  EPDM
25 پوشش قطعات فلزی مس سرچشمه جاده قزوین - نظرآباد کارخانه اخوان هیو 80 81 110 soft.rubber  EPDM
26 پوشش قطعات فلزی مس سرچشمه سنگل مردآباد شهرک صنعتی سردارآباد کارخانه راستا صنعت 81-82 82 500-1100 soft.rubber  EPDM
27 پوشش مخازن اسید فسفریک یزد به آباد کارخانه فسفات کویر یزد 82 83 435 soft.rubber  EPDM
28 تعمیر مخازن لیچاسید سولفوریک 25% شهرک صنعتی دندی زنجان کارخانه کالسیمین 83 83 10 soft.rubber  EPDM
29 تعمیر مخازن لیچاسید سولفوریک 25% تهران - زنجان کارخانه سرب و روی 79 79 15 soft.rubber  EPDM
30 پوشش مخازن حمل اسید - سود - آب ژاول قطب صنعتی سمنان کارخانه صنعتی تولید کلران سمنان 82-83 82 270 soft.rubber  EPDM
31 پوشش مخازن حمل اسید - سود - آب ژاول قطب صنعتی سمنان کارخانه صنعتی تولید کلران سمنان 82-83 82 270 soft.rubber  EPDM
32 پوشش مخزن اسیدی و قلیایی تهران کارخانه پاک کن 83 83 130 soft.rubber  EPDM
33 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% زنجان دندی کارخانه روی کالسیمین 83 83 500 soft.rubber  EPDM
34 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% زنجان کارخانه زرین روی 83 83 270 soft.rubber  EPDM
35 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% زنجان کارخانه سازنده روی 83 83 130 soft.rubber  EPDM
36 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% کرمانشاه کارخانه پگاه روی 83 83 160 soft.rubber  EPDM
37 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% زنجان ساختار کارخانه روی زنگار 84 84 500 soft.rubber  EPDM
38 پوشش مخازن لیچ اسید سولفوریک 25% زنجان کارخانه روی سدیه 84 84 300 soft.rubber  EPDM
39 پوشش وانهای آبکاری اسید کلریدریک 36% اصفهان کارخانه پروفیل اصفهان 84 84 190 soft.rubber  EPDM
40 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه سرب و روی 84 84 500 soft.rubber  EPDM
41 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه انگوران روی 84 84 40 soft.rubber  EPDM
42 تعمیر مخازن اسیدی تکاب کارخانه پویا زرکان 84 84 50 soft.rubber  EPDM
43 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه الوان روی 84 84 170 soft.rubber  EPDM
44 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه پرهام روی 84 84 30 soft.rubber  EPDM
45 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه خالص سازان روی 85   1500 soft.rubber  EPDM
46 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان خمسه روی 85   650 soft.rubber  EPDM
47 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان روی نوسازان 85   650 soft.rubber  EPDM
48 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان روی گداز 85   190 soft.rubber  EPDM
49 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان سدید روی 85   150 soft.rubber  EPDM
50 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان سینا سرو دلیجان 84 85 60 soft.rubber  EPDM
51 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان سازند روی 84 85 150 soft.rubber  EPDM
52 پوشش قطعات چادرملو مردآباد ماشین سازی ایگان 85 85 400 soft.rubber  EPDM
53 پوشش مخازن لیچ اسیدی بویین زهرا ذوب روی تال 85 85 450 soft.rubber  EPDM
54 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان روی کاوان زنجان 85 85 260 soft.rubber  EPDM
55 پوشش مخازن لیچ اسیدی شهرضا آذر شیمی رازی 85 85 235 soft.rubber  EPDM
56 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کاوشگران روی 85 85 510 soft.rubber  EPDM
57 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان میعاد ثامن 85 85 325 soft.rubber  EPDM
58 پوشش مخازن لیچ اسیدی شهرک صنعتی پرندک فرآوری روی سپیدار 85 85 60 soft.rubber  EPDM
59 پوشش مخازن لیچ اسیدی بویین زهرا شرکت گنجاله ساز 86 86 125 soft.rubber  EPDM
60 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان شمش سازان زنجان 86 86 850 soft.rubber  EPDM
61 پوشش مخازن لیچ اسیدی زرین آباد کارخانه روی نوسازان 86 86 758 soft.rubber  EPDM
62 پوشش مخازن لیچ اسیدی بافق کارخانه کود و سم بافق 86 86 1700 soft.rubber  EPDM
63 پوشش مخازن لیچ اسیدی دلیجان کارخانه سینا سرو دلیجان 86 86 300 soft.rubber  EPDM
64 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه ذوب و روی صبا 86 86 850 soft.rubber  EPDM
65 پوشش مخازن لیچ اسیدی اهواز کارخانه پارس فن صنعت 86 86 160 soft.rubber  EPDM
66 پوشش مخازن لیچ اسیدی اصفهان کارخانه ذوب و روی 86 86 70 soft.rubber  EPDM
67 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه پارس روی 86 86 75 soft.rubber  EPDM
68 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه نوین پژوهان     920 soft.rubber  EPDM
69 پوشش مخازن لیچ اسیدی دندی کارخانه کالسیمین     400 soft.rubber  EPDM
70 پوشش مخازن لیچ اسیدی رباط کریم کارخانه رزین های رنگی     110 soft.rubber  EPDM
71 پوشش مخازن لیچ اسیدی قم کارخانه شیمیایی روحانی نژاد     120 soft.rubber  EPDM
72 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه شمش سازان     110 soft.rubber  EPDM
73 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه ذوب روی سدید     60 soft.rubber  EPDM
74 پوشش مخازن لیچ اسیدی زنجان کارخانه کالسیمین زنجان     75 soft.rubber  EPDM
75 پوشش وانهای اسیدی اراک کارخانه پروفیل افشان     360 Hard rubber
76 پوشش مخازن اسیدی و غیره شهرک صنعتی ساوه بهان پلیمر 87 87 38 soft.rubber  EPDM
77 پوشش مخازن اسیدی و غیره ایوانکی کیمیا روی 87 87 120 soft.rubber  EPDM
78 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان آرتا روی 87 87 120 soft.rubber  EPDM
79 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان میلاد روی 87 87 82 soft.rubber  EPDM
80 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان ذوب و روی سدید 87 87 49 soft.rubber  EPDM
81 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان شمش سازان زنجان 87 87 89 soft.rubber  EPDM
82 پوشش مخازن اسیدی و غیره کرمانشاه پگاه روی 87 87 68 soft.rubber  EPDM
83 پوشش مخازن اسیدی و غیره تهران کارخانه کود و سم یزد 87 87 140 soft.rubber  EPDM
84 پوشش مخازن اسیدی و غیره شیراز کارخانه لاستیک درنا 87 87 170 soft.rubber  EPDM
85 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان کارخانه کالا سیمین 87 87 79 soft.rubber  EPDM
86 پوشش مخازن اسیدی و غیره جاده ساوه فلزات رنگین 87 87 105 soft.rubber  EPDM
87 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روی گستر جم 87 87 40 soft.rubber  EPDM
88 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان الوان روی 87 87 57 soft.rubber  EPDM
89 پوشش مخازن اسیدی و غیره یزد کود و سم بافق 87 87 135 soft.rubber  EPDM
90 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان اطلس روی 87 87 215 soft.rubber  EPDM
91 پوشش مخازن اسیدی و غیره سنندج رنگین فام 87 87 52 soft.rubber  EPDM
92 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روئین طلا 88 88 156 soft.rubber  EPDM
93 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان فولاد گران پارس 87 87 62 soft.rubber  EPDM
94 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان میعاد ثامن 87 87 56 soft.rubber  EPDM
95 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روی گداز 89 90 290 soft.rubber  EPDM
96 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان بریک سازان امیر 87 87 400 soft.rubber  EPDM
97 پوشش مخازن اسیدی و غیره تهران مشاورین کسری 87 87 55 soft.rubber  EPDM
98 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان صنایع روی خمسه 87 87 70 soft.rubber  EPDM
99 پوشش مخازن اسیدی و غیره کرج راست صنعت هوشمند 89 89 40 soft.ru bbek  SBR
100 پوشش مخازن اسیدی و غیره ساری گرماب شیمی 89 89 380 Sofx Rubber
101 پوشش مخازن اسیدی و غیره گرمسار ارس تابان 89 89 63 Sofx Rubber
102 پوشش مخازن اسیدی و غیره شمش آباد نیوا مخزن 89 89 30 Sofx Rubber
103 پوشش مخازن اسیدی و غیره کرج شرکت کارو تدبیر 89 89 145 sofx Rubber SBR
104 پوشش مخازن اسیدی و غیره اهواز نورد و لوله اهواز 89 89 145 soft.rubber  EPDM
105 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان پارس روی زنجان 89 89 69 SOFX Rubber  EPDM
106 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان خالص سازان 89 90 112 SOFX Rubber  EPDM
107 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان صائین گستر 90 90 420 SOFX Rubber  EPDM
108 پوشش مخازن اسیدی و غیره جاده ساوه رزین های رنگی 90 90 55 SOFX Rubber  EPDM
109 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان شمش سازان 90 90 73 SOFX Rubber  EPDM
110 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان نوین پژوهان 90 90 87 SOFX Rubber  EPDM
111 پوشش مخازن اسیدی و غیره بویین زهرا ذوب و روی تال 90 90 183 SOFX Rubber  EPDM
112 پوشش مخازن اسیدی و غیره یزد ذوب و روی بافق 90 90 420 SOFX Rubber  EPDM
113 پوشش مخازن اسیدی و غیره تهران کیان پارس فراز 90 90 40 SOFX Rubber  EPDM
114 پوشش مخازن اسیدی و غیره تهران فکور صنعت 90 90 60 SOFX Rubber  EPDM
115 پوشش مخازن اسیدی و غیره ایوانکه کیمیا روی 90 90 103 SOFX Rubber  EPDM
116 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان ذوب و روی سدید 90 90 550 SOFX Rubber  EPDM
117 پوشش مخازن اسیدی و غیره قزوین گنجاله ساز 90 90 66 SOFX Rubber  EPDM
118 پوشش مخازن اسیدی و غیره جاده ساوه رزین های رنگی 91 91 196 SOFX Rubber  EPDM
119 پوشش مخازن اسیدی و غیره شهرک شکوهیه قم سیمینه روی 91 91 47 SOFX Rubber  EPDM
120 پوشش مخازن اسیدی و غیره اصفهان ذوب روی اصفهان 91 91 130 SOFX Rubber  EPDM
121 پوشش مخازن اسیدی و غیره شهرضا آذر شیمی 91 91 320 SOFX Rubber  EPDM
122 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روئین کار شمش 91 91 410 SOFX Rubber  EPDM
123 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان کاوشگران روی 91 91 65 SOFX Rubber  EPDM
124 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روی گداز 91 91 65 SOFX Rubber  EPDM
125 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان خالص سازان 91 91 84 SOFX Rubber  EPDM
126 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان ماهان روی 91 91 82 SOFX Rubber  EPDM
127 پوشش مخازن اسیدی و غیره شکوهیه قم پارس اکسید شکوهیه پرتو 91 91 38 SOFX Rubber  EPDM
128 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان شمش سازان 91 91 75 SOFX Rubber  EPDM
129 پوشش مخازن اسیدی و غیره دندی آقای امامی 91 91 180 SOFX Rubber  EPDM
130 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان روی کاوان زنجان 91 92 320 SOFX Rubber  EPDM
131 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان گسترش ایرانیان 92 92 350 SOFX Rubber  EPDM
132 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان خالص سازان 92 92 1300 SOFX Rubber  EPDM
133 پوشش مخازن اسیدی و غیره زنجان بهپود 92 92 210 SOFX Rubber  EPDM
134 پوشش مخازن اسیدی و غیره قشم ذوب و روی قشم 92 92 920 SOFX Rubber  EPDM

درباره ما

رابرلاینینگ

خدمات لاستیکی آرین

با 30 سال تجربه

 

آدرس ما

ارتباط باما

 آدرس:کرج جاده ملارد چهارراه قب چاق،خیابان اول
 

 تلفن:34417440-026
 
موبایل:09121327913
 

 
ایمیل:info@arianrubber.ir